UITBREIDING CAPTATIEVERBOD IN OOST-VLAANDEREN: VOLLEDIG VERBOD TEN ZUIDEN VAN LEIE EN SCHELDE

Wnd. gouverneur Didier Detollenaere roept de Oost-Vlamingen op alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nauwgezet te blijven naleven

Het coronavirus is opnieuw aan een opmars bezig. Wnd. gouverneur Detollenaere roept de Oost-Vlamingen op om zich nauwgezet te houden aan de nieuwe maatregelen, die zowel nationaal als lokaal genomen zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen.

Aanpassingen captatieverbod in Oost-Vlaanderen

Uitbreiding captatieverbod in Oost-Vlaanderen

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

PERSBERICHT

“In de praktijk oogsten we met onze maatregelen hetzelfde effect”

Oost-Vlaams gouverneur vraagt grondige politiecontroles aan de Nederlandse grens

Verkeersveilige dag 27 februari 2020

Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 23ste Verkeersveilige nacht 29 - 30 november 2019

Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde 23ste Verkeersveilige nacht 29 - 30 november 2019

Aantal controles nooit hoger – Minder inbreuken

Verkeersveilige nacht van 29/11/2019 op 30/11/2019

Verkeersveilige nacht van 29/11/2019 op 30/11/2019

Rook- en vuurverbod opgeheven

Rook- en vuurverbod opgeheven

PERSBERICHT

Brandgevaar

Brandgevaar

PERSBERICHT

Uitbreiding captatieverbod

Uitbreiding captatieverbod

PERSBERICHT

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.