Brandgevaar

Brandgevaar

PERSBERICHT

Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte is de natuur op dit ogenblik bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Het is dan ook nodig om preventief enkele maatregelen te nemen zodat brand kan worden voorkomen. 

Vandaag vaardigt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere een politiebesluit uit voor een verbod op open vuur in heel Oost-Vlaanderen. Ook geldt er een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in Oost-Vlaanderen. 

Het verbod geldt vanaf heden en blijft van kracht tot het door de waarnemend gouverneur wordt opgeheven. 

Het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen bepaalt:

 Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken. 

Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.

Brandgevaar 24072019_Politiebesluit_brandgevaar.pdf - 59 KB

Meer informatie vindt u terug op de site van de waarnemend gouverneur: https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

 

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.