Droogte 2019: code geel

Droogte 2019: code geel

PERSBERICHT

Story image

Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van kleurcode groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3).

Momenteel zitten we in kleurcode geel (niveau 1) en worden er preventieve maatregelen door waterbeheerders genomen. Zo stelden verschillende polderbesturen bijvoorbeeld eerder dan ander jaren een hoger zomerpeil in.

Na de felle neerslag begin juni werd het de laatste twee weken van juni in heel Vlaanderen droog en heet weer. Afvoeren op waterlopen en grondwaterstanden zijn overal laag en dalende. Momenteel leidt dit nog niet tot waterschaarste op grote schaal, maar hier en daar zijn er wel al lokale waterschaarsteproblemen. Bovendien wordt de komende dagen weinig of geen neerslag voorspeld. Er wordt een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten.

Er zijn op dit moment (9 juli 2019) geen beperkende maatregelen van kracht in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van een lokaal captatieverbod in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze). Voor meer informatie hierover: https://www.deinze.be/besluiten-van-de-burgemeester

Op 27 juni kwam het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen samen. Er zijn nog geen beperkende maatregelen nodig. Meer informatie over de actuele droogtetoestand vindt u op www.opdehoogtevandroogte.be.

Zelfs als geen waterschaarste heerst, is het best om steeds zuinig en duurzaam met water om te springen. Nuttige tips vindt u op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

Wat is de rol van de gouverneur bij droogte en waterschaarste?

Bij lokale droogte en waterschaarste komt het provinciale droogteoverleg samen onder leiding van de gouverneur. De gouverneur kan op advies van experten beslissen om politiebesluiten uit te vaardigen, zoals:

  • het gebruik van water verbieden voor het afspuiten van voertuigen of het vullen van zwembaden;
  • maatregelen opleggen om brandgevaar te voorkomen;
  • captatieverboden opleggen.

Meer interessante websites

Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.

Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico’s en maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be.

Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen, kunt u terecht bij het klimaatportaal Vlaanderen door te surfen naar https://klimaat.vmm.be/nl.

 

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.