Oost-Vlaams gouverneur vraagt grondige politiecontroles aan de Nederlandse grens

Wnd. gouverneur Didier Detollenaere vroeg de korpschefs en de burgemeesters van de vijf politiezones die de grens uitmaken met Nederland een prioriteit te maken van de handhaving van de corona-maatregelen die sinds 18 maart om 12 u. van kracht zijn. In de grensgemeenten wordt gecontroleerd of Nederlanders zich aan die maatregelen houden. In België geldt een reisverbod, met uitzondering van de functionele verplaatsingen (bv. woon-werkverkeer, de zorg voor mens en dier). Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken (bv. recreatief, shoppen of tanken).

Politieagenten controleren daarom op diverse plaatsen in het grensgebied passerend verkeer. De controle gebeurt in beide richtingen, want voor Belgen geldt dat ze geen niet-functionele verplaatsing naar Nederland mogen maken. Dit mogen ze in België ook niet doen.

Perscontact: kabinet gouverneur

E-mail: kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.