Rook- en vuurverbod opgeheven

Rook- en vuurverbod opgeheven

PERSBERICHT

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel.

Als gevolg hiervan besliste de wnd. gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken.

Het nieuwe politiebesluit van 29 juli 2019 is onmiddellijk van kracht.

De situatie wordt voortdurend opgevolgd.

 

Politiebesluit brandgevaar 29/07/2019 3341_001.pdf - 43 KB

 

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.