Uitbreiding captatieverbod in Oost-Vlaanderen

Story image

Ondanks de voorspelde neerslag voor de komende dagen blijft het erg droog, zoals u kunt zien op deze grafiek van het KMI.

Story image

De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Omdat deze situatie een bedreiging vormt voor een aantal waterlopen en hun ecosystemen breidt wnd. gouverneur Didier Detollenaere na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg via politiebesluit het captatieverbod uit met de waterlopen in deze stroomgebieden:

  • POV009: Stroomgebied van de midden- en benedenloop van de Zwalm (waterloop nr. OS266);
  • POV016: Stroomgebied van de Molenbeek/Beverbeek (waterloop nr. O5125);
  • POV021: Stroomgebied van de Kalken Vaart (waterloop nr. OS147);
  • POV025: Stroomgebied van de Noord-Zuidverbinding (waterloop nr. O8040);
  • POV026: Stroomgebied van de Slependammewatergang (waterloop nr. O8330) met uitzondering van het westelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV027: Krekengebied Sint-Laureins, met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV028: Isabellawatering (waterloop nr. O8280), met inbegrip van het oostelijke pand van het Leopoldskanaal;
  • POV029: Afwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
  • POV030: Opwaarts deel van de Zwartesluisbeek (waterloop nr. O8210);
  • POV031: Poelstraat (waterloop nr. O8222);

De uitbreiding van het captatieverbod treedt in werking op 05/06/2020. Het tijdelijk verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

Story image

De wnd. gouverneur rekent op de verantwoordelijkheidszin van alle Oost-Vlamingen om spaarzaam om te gaan met water en is overtuigd dat er niet nodeloos water verspild zal worden.

 

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.