Verkeersveilige nacht van 29/11/2019 op 30/11/2019

Verkeersveilige nacht van 29/11/2019 op 30/11/2019

De Verkeersveilige nacht is aan zijn  23ste editie toe en traditiegetrouw valt de verkeersveilige nacht in het begin van de BOB-campagne die dit jaar loopt van 29 november 2019 tot en met 28 januari 2020.

Op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden in die nacht alcohol- en drugcontroles gehouden van 19.00 uur tot 07.00 uur.

Via deze controles en persaandacht wordt de bevolking gesensibiliseerd voor het feit dat alcohol en veilig verkeer niet samen gaan.

26 van de 28 Oost-Vlaamse politiezones en de federale weg- en havenpolitie Oost-Vlaanderen werken mee aan deze controles.

Elk slachtoffer ten gevolge van een ongeval met een bestuurder onder invloed van alcohol is er één te veel.De verkeersveilige nacht is dus een traditie die in eer moet gehouden worden.

Het controleren van de boordpapieren van een voertuig bij een alcoholcontrole blijft noodzakelijk.

Naast de verkeersveilige nacht werd de voorbije jaren ook aandacht gevraagd voor alcoholcontroles tijdens de eindejaarsfeestnachten (kerstavond, kerstnacht, oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht). Omwille van de positieve impact van deze controles is deze vraag dit jaar opnieuw gesteld.

Bezoeken (onder embargo)

  • PZ Schelde-Leie om 19:00 uur TP (Nazareth, Nieuwe Steenweg (N60) thv Spoorwegstraat km 12.2
  • PZ Meetjesland Centrum om 21:00 uur TP (Eeklo, N9)
  • WPR OVL om 22:00 uur TP (autosnelweg R4 te Merelbeke aansluiting met de E40 oprit Merelbeke richting Brussel (grondgebied PZ Regio Rhode-Schelde)
  • PZ Wetteren-Laarne-Wichelen TP om 24:00 uur (Wetteren, Oosterzelesteenweg 9)  

Zullen aanwezig zijn : Wnd. gouverneur Didier Detollenaere, eerste substituut-procureur de Konings Patrick Henninck, de respectievelijke burgemeesters en korpschefs.

De pers is uiteraard uitgenodigd om deze dispositieven samen met de wnd. gouverneur te bezoeken.

Contactpersonen :

HCP Steven De Smet, Kabinetschef wnd. gouverneur – 0475-39 07 86

CP Alexander De Baets, Federale politie - 0498/50 47 38

Over Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur is een schakel tussen het Vlaams Gewest, de provincie, de steden en gemeenten. Samen met de deputatie is hij de partner die het dichtst bij de lokale besturen staat. In dit kader situeren zich zijn initiatieven rond o.a. mobiliteit, ruimtelijke ordening, kenniseconomie en innovatie.

Het ambt van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Federaal huis, Kalandeberg 1 9000 Gent.